Miep Hoeijmakers

Energetische kindercoaching

Baby’s en kinderen zijn, vooral in deze tijd, vaak erg gevoelig. Het gevoelsleven van deze jonge kinderen staat nog volledig open. Zij leven nog puur, vanuit het hart, en vinden het daardoor soms niet gemakkelijk om hun weg te bepalen, nu ze eenmaal hier op aarde zijn geland.

Alles wat er nu, in dit leven, van hun gevraagd wordt… ze kunnen het vaak maar moeilijk in overeenstemming brengen met hun gevoel. Die onduidelijkheid uit zich in verschillende manieren van gedrag:

  • baby’s die erg veel huilen
  • boosheid
  • angsten voor zaken die de ouders niet kunnen duiden

Ouders komen met deze en met vele andere vragen bij mij. 
‘Wat is er aan de hand met ons kind?’ 
‘Hoe kunnen we onze zoon of dochter helpen?’

Als ik het kind zie, voel ik wat er in hem of haar omgaat. 
Ik stem af en ‘lees’ als het ware de gedachten en gevoelens van het kind en geef hier woorden aan. 
Met deze informatie reik ik de ouders handvatten aan, waardoor zij het gedrag van hun kind beter kunnen begrijpen. 
Door vervolgens op een nieuwe manier met het kind om te gaan, door anders te leren reageren, verbetert de communicatie tussen ouders en kind. 
Daardoor neemt het probleemgedrag af.    
Het liefst kom ik bij u thuis, zodat ik de baby of het jonge kind in zijn of haar thuissituatie kan ervaren. 
Maar, indien gewenst, kunt u ook met uw kind bij mij thuis afspreken.
Een consult aan huis duurt gemiddeld één tot maximaal twee uur.

Een derde mogelijkheid is om een reading via e-mail te doen. 
Ouders sturen mij dan een e-mail met bijgevoegd een foto van het kind. Via e-mail stuur ik vervolgens een uitgebreid antwoord. Meestal volstaat één consult, waarna ouders en kind positief samen verder kunnen. 
Soms is een tweede consult gewenst.

Kosten

Energetische kindercoaching

(Kosten worden door de zorgverzekeraars niet vergoed)

Contact