Miep Hoeijmakers

Begeleiding bij rouwverwerking

Het verlies van een dierbare laat een grote leegte achter. 
Alles wat zo gewoon en gewend was hier op aarde, is nu niet meer. Het gemis doet pijn en kan een waaier aan emoties oproepen: verdriet, woede, ongeloof, ontkenning, eenzaamheid en een gevoel van enorme leegte.

Allemaal emoties die horen bij een rouwproces. 
Rouwen tast vaak je gevoel van veiligheid en vertrouwen aan. 
Het is dan belangrijk dat familie, vrienden en overige naasten er voor je willen zijn. Die samen dingen met je willen doen, waardoor het rouwen wat draaglijker wordt.

Meestal leren mensen, die met de dood van een dierbare worden geconfronteerd, uiteindelijk om te gaan met het verlies. 
De overledene die is overgegaan, blijft deel uitmaken van het leven en krijgt een speciale plaats in het hart waar alle mooie herinneringen bewaard blijven.

Sommige mensen lopen vast in hun verwerking van rouw. Het gemis is zo diep voelbaar, dat men geen blijheid of geluk meer kan ervaren. Slecht slapen, oververmoeidheid en men sleept zich van de ene dag naar de andere. 
Dan is gerichte begeleiding in het rouwproces gewenst. Als energetisch therapeut werk ik vooral vanuit het gevoel. 
In mijn opleidingen en werk als therapeut en vertrouwenspersoon, leerde ik vooral om te luisteren en in te voelen wat de ander beleeft. Van daaruit kan ik mogelijkheden aanreiken om de gevoelens vanuit een ander perspectief te gaan bekijken. 
Een andere kijk die ervoor zorgt dat men nieuwe mogelijkheden gaat zien, die weer energie in het dagelijks leven brengen.

Ik werk heel laagdrempelig en bij uitnodiging kom ik graag bij u thuis om daar, in uw eigen vertrouwde omgeving, te luisteren en handreikingen te doen.

Kosten

Begeleiding bij rouwverwerking

(Kosten worden door de zorgverzekeraars niet vergoed)

Meestal zijn drie gesprekken gewenst

Contact